Pro rodiče, veřejnost a média > Ekologické exkurze 2017

Ekologické exkurze

26cerven

V pondělí 26. června 2017 se žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili exkurzí s ekologickou tématikou.

Navštívili tradičně Podolskou vodárnu, ÚČOV v Bubenči a ZEVO Malešice a nově také

Plynárenské muzeum v Michli a speciální program v ZOO Praha.  

0001

002

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média