Pro rodiče, veřejnost a média > Jarní akce žáků 1. C třídy

Akce třídy 1. C

4duben

Ve středu 3. dubna 2019 navštívili žáci 1.C výstavu Praha Karla IV. - středověké město v  domě U Zlatého prstenu. Expozice žákům přiblížila Karlovy představy i vlastní realitu proměny Prahy. Nejvíce asi zaujal videomapping na modelu celého pražského souměstí.

 
4. dubna 2019 třída 1. C prozkoumávala s pomocí tabletů expozici dopravy v Národním technickém muzeu.

1

2

3

4

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média