Pro rodiče, veřejnost a média > Návštěva Hasičského záchranného sboru Praha

Ukázka hasičské techniky

26cerven

Dne 26. června 2017 naší školu, jako každý rok, navštívil HZS DP Hl. města Prahy pod vedením p. Petroviče, aby žáky 1. ročníku seznámili s hasičskou technikou a povoláním hasiče. Žákům se akce velmi líbila.

h1

h2

h3

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média