Pro rodiče, veřejnost a média > Ocenění našich žákyň na Staroměstské radnici

Brožíkova síň

6cerven

V úterý 6. června 2017 byli pozváni do Brožíkovy síně na Staroměstské radnici žáci, kteří se       v tomto školním roce úspěšně zúčastnili soutěží vyhlašovaných MŠMT. Po slavnostním přijetí     a předání pamětních listů následoval malý raut a poté si zájemci mohli prohlédnout historické radniční prostory. Mezi pozvanými byly i naše žákyně Tereza Balounová (3. D - autorská korektura) a Veronika Kratochvílová (4. C - wordprocessing), které skončily třetí v pražském kole soutěže v grafických disciplínách. Gratulujeme!

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média