Pro rodiče, veřejnost a média > Podzimní termín maturitních zkoušek 2019

Maturity - podzim 2019

12cerven

Termíny maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období:

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2019 se konají od 2. září 2019 do 6. září 2019.

Podzimní termín ústních maturitních zkoušek: 17. září 2019

Podzimní termín praktické  zkoušky z odborných předmětů: 11. září 2019.

Rozpis zkoušek bude vyvěšen na nástěnce školy.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média