Pro rodiče, veřejnost a média > Prevence s Městskou policií Hl. m. Prahy

Listopadové přednášky

3listopad

Preventivní program s Městskou policií hlavního města Prahy

V týdnu od 31. října do 3. listopadu 2016 se žáci naší školy zúčastnili preventivního programu, který škola pořádá ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy.  

Pro žáky  prvního ročníku byl připraven program o Listině základních práv a svobod, pro druhý ročník pak program o šikaně, mobbingu a bossingu, který pojednával zejména o problematice vztahů v kolektivech. Třetí ročník se zúčastnil programu Kriminalita mladistvých, kde byly žákům přiblíženy konkrétní situace, do kterých by se mohli dostat. Nadstavbou tohoto programu byla ještě Dopravní bezpečnost. Pro čtvrtý ročník byl připraven program Právní vědomí, který přibližuje práva a zákony v souvislosti s konkrétními životními situacemi.

Štěpánka Lipovská

Metodik prevence rizikového chování

 

Listopad

 

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média