Pro rodiče, veřejnost a média > Projektový den ANJ 2016

Play and Study - projekt ANJ

17kveten

Projektový den Třeťák pro druhák

17. května 2016  proběhl projektový den anglické sekce, který byl nazván Hraj si a uč se  -  Play and  Learn. Žáci třetího ročníku připravili po své spolužáky z ročníku druhého nejrůznější aktivity: soutěže, kvízy a hlavně prezentace. Program probíhal zásadně v angličtině.

Tematika byla velmi pestrá.  Žáci prezentovali  přirozeně to, co je nejvíc zajímá, prokázali však  široký přehled. Poznatky z literatury, historie, filmové tvorby, hudba i současné dění ve světě tvořily hlavní náplň programu.

Úroveň přípravy i soustředěnost všech zúčastněných  probíhala  na výbornou. Velmi pozitivní na celé akci bylo, jak  zaujala obě strany. Třeťáky bavilo prezentovat zpracované informace, druháci  zase projevili upřímný zájem i zdravou soutěživost. Za zmínku stojí, že některé prezentující skupiny  připravily  drobné občerstvení, čímž vytvořily pro soutěžící téměř rodinnou atmosféru.

Doufejme, že  tak vznikla dobrá tradice, která bude nejen oblíbená, ale i  a na vysoké   úrovni. 

 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média