Pro rodiče, veřejnost a média > Aktuality > Projektový den ANJ 2017

Projektový den ANJ 2017

Projektový den Třeťák pro druhák

Projektový den anglické sekce  World  destinations  proběhl převážně v odborných učebnách    naší  školy 13. června  2017.

Třetí  ročník  připravil  pro   ročník druhý  různé  soutěže, kvízy  a  prezentace. Program   probíhal  v angličtině.

Tematika byla velmi pestrá, převažovaly soutěže z různých oblastí zeměpisu, historie  a  z  filmové a hudební tvorby anglicky mluvících zemí.

Všichni   zúčastnění   chválili příjemnou atmosféru, zdravou soutěživost a lákavé  náměty  programů.  Věříme,  že  dobrá tradice, která vznikla, bude zdárně pokračovat, a těšíme se na 4. ročník našeho Projektového dne.

 

Libuše Limanová

  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média