Pro rodiče, veřejnost a média > Sportovní den školy 2017

Sportovní den

28cerven

Tradičně, na konci školního roku proběhl dne 28. června 2017 sportovní den. V areálu školy

proběhl turnaj v kopané (9 družstev) a ve stolním tenisu (16 družstev), dále byl organizován silový trojboj, štafeta tříd, házení na koš v basketbalu a pro uvolněné z TEV soutěž v puzzle.

Všichni účastníci sportovního dne s chutí bojovali o co nejlepší výsledky a podali dobré výkony.

Děkujeme všem kolegům a TU za pomoc při organizaci.

sd

p1

P2

P3

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média