Pro rodiče, veřejnost a média > Výstavy v prostorách školy

Zapůjčené výstavy od Československé obce legionářské

6cerven

Ve dnech 6. - 23. června 2017 jsou v prostorách naší školy umístěny dvě výstavy vypůjčené od Československé obce legionářské. První se jmenuje: Vznik samostatného Československa, druhá: T. G. Masaryk a armáda. Cílem je připomenutí letošního kulatého výročí smrti T. G. Masaryka a blížícího se velkého jubilea vzniku samostatného státu. žáci tak mají mimořádnou příležitost připomenout si důležité historické mezníky zajímavou a atraktivní formou.

100

1002

1003

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média