Pro rodiče, veřejnost a média > Zpráva z praxe - informace pro žáky 2. a 3. ročníku

Obsah a forma zprávy z praxe

29duben

Zpracujte zprávu z praxe do prezentace, která bude mít minimálně čtyři snímky s tímto obsahem:

1) Vaše jméno a příjmení, třída, název subjektu, u kterého jste vykonávali praxi.

2) Charakteristika subjektu (název, sídlo, právní forma, předmět činnosti)

3) Naplň práce (heslovitě ve snímku, podrobněji ve větách v poznámce)

4) Zhodnocení praxe (heslovitě ve snímku, podrobněji ve větách v poznámce)

Prezentaci pošlete na adresu praxe@oahovorcovicka.cz a do předmětu napište třída příjmení (VZOR: 3F Novotný). Vytištěnou prezentaci (snímek + poznámky, celkem minimálně 4 strany; může být vytištěno černobíle) odevzdejte vyučujícímu POE a EKO, k prezentaci přiložte hodnocení zaměstnavatele potvrzené razítkem.

Obsah prezentace bude sloužit ke klasifikaci z předmětů ekonomika/podniková ekonomika, forma bude sloužit ke klasifikaci z předmětu informační technologie, proto by prezentace měla splňovat požadavky známé z obou předmětů.

Termín odevzdání:

žáci 2. ročníku - 21. května 2018

žáci 3. ročníku - 30. května 2018

Dotazy ohledně obsahu směřujte na učitele ekonomiky a podnikové ekonomiky, s dotazy ohledně formy se obracejte na učitele informačních technologií.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média