Pro rodiče, veřejnost a média > Školská rada

Školská rada

Školská rada na období 2014 - 2017

Podle § 167 školského zákona 561/2004 byla zřízena školská rada na naší škole.

Rada hl. města Prahy stanovila počet členů na šest osob. Dva členy školské rady jmenuje Rada hl. města Prahy, další dva členy volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, a poslední dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. 

Volby členů školské rady OA Hovorčovická na období 2014-2017

Dne 14. října 2014 proběhly nové volby do školské rady z řad pedagogů. 
Tajného hlasování se zúčastnilo 49 voličů.

Dne 11. listopadu 2014 proběhly na třídních schůzkách nové volby do školské rady z řad zástupců nezletilých žáků/zletilých žáků.

Z přítomných 240 rodičů se zúčastnilo voleb 225 rodičů, z toho 217 rodičů volilo předepsaným postupem zatrháváním dvou kandidátů.

Složení školské rady:
zvolení zástupci z řad rodičů - Mgr. Blanka Bělohradská, Václava Pešková
zvolení zástupci za školu - Mgr. Jitka Bartková, PhDr. Ivana Šimůnková

jmenovaní zástupci zřizovatele školy - Jitka Mudrychová, Karel Vejvoda

Předsedkyní školské rady je PhDr. Ivana Šimůnková

Všem zvoleným členům rady gratulujeme!

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média