Pro rodiče, veřejnost a média > Veřejná zakázka - Vybavení PC učebny nábytkem

Veřejná zakázka - Vybavení PC učebny nábytkem

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM O VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU K PODÁNÍ NABÍDKY


Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“),

                                                        Vás vyzývám

                    k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:


1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

 ,,Vybavení PC učebny nábytkem".

(dále „Veřejná zakázka“)

Celý text výzvy

 

 

Zveřejněno 3. 5. 2018

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média