Pro rodiče, veřejnost a média > Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 2015

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 2015

Výroční zpráva zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění za období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média