Pro rodiče, veřejnost a média > Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 2016

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 2016

Výroční zpráva zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění za období 2015/2016

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média