Pro žáky > Maturitní zkoušky 2018/2019

Maturitní zkoušky 2018/2019

MATURITNÍ ZKOUŠKY – rok 2019

 

Společná část maturitní zkoušky

 

* Český jazyk a literatura

* Cizí jazyk nebo matematika

Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám (cizí jazyk nebo matematika)

 

Profilová část maturitní zkoušky

 

Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem stanovil nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, témata jednotlivých maturitních zkoušek a termíny konání.

 

Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie

* Ekonomika

* Účetnictví

* Praktická zkouška z odborných předmětů

 

Žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky

 

* Cizí jazyk – ten cizí jazyk z jazykové kombinace žáka, který není zkušebním předmětem ve              společné části maturitní zkoušky

* Matematika – pokud není zkušebním předmětem ve společné části maturitní zkoušky

 

Obor vzdělání: 65-42-M/02 Cestovní ruch

* Teoretické odborné předměty

* Cizí jazyk – ten cizí jazyk z jazykové kombinace žáka, který není zkušebním předmětem ve              společné části maturitní zkoušky

* Praktická zkouška z odborných předmětů

* Profilová část maturitní zkoušky z cizího jazyka může být nahrazena výsledkem                              standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo vyšší podle                      společného evropského referenčního rámce pro jazyky

 

Žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky

 

* Cizí jazyk – ten cizí jazyk, který není zkušebním předmětem ve společné části maturitní                  zkoušky ani povinným předmětem profilové části maturitní zkoušky

* Matematika – pokud není zkušebním předmětem ve společné části maturitní zkoušky

 

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní zkušební období.

 

Praha 27. dubna 2018

 

 

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média