Pro žáky > Projektový den ANJ 2018

Projektový den ANJ 2018

Projektový den anglické sekce nesl tentokráte název Movies and Culture in the World.

Jako vždy se realizoval v odborných učebnách naší školy, a to 26. dubna 2018. Žáci třetího ročníku připravili program na toto téma pro ročník druhý, proběhly různé soutěže, kvízy a prezentace. Samozřejmě v angličtině. Aktivity byly velmi různorodé, převažovaly soutěže z různých oblastí filmové a hudební tvorby anglicky mluvících zemí.

Bylo připraveno 19 stanovišť, které měli žáci 3. ročníku na starost, zúčastnilo se 12 skupin utvořených z jednotlivých tříd druhého ročníku. Nechyběla dobrá nálada, zdravá soutěživost, všichni zúčastnění chválili lákavé náměty programů.

V tradici budeme určitě pokračovat a těšíme se na 5. ročník dalšího Projektového dne.

Libuše Limanová

 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média