Pro žáky > Projektový den CR - Petřín 2017

Projektový den CR - Petřín 2017

Ve středu 14. června 2017 se uskutečnil Projektový den cestovního ruchu na Petříně. Žáci třetího ročníku, kteří navštěvovali Průvodcovský seminář, si pro své spolužáky a učitele připravili výklad o zajímavých místech na Petříně a v blízkém okolí. Vzhledem k velkému počtu žáků - návštěvníků, byly určeny dvě trasy, z nichž každá zahrnovala čtyři zastavení. Součástí každého zastavení byl i kvíz, který ověřoval pozornost třídy během výkladu. Nejúspěšnější se na trase A stala třída 1. C a na trase B pak třída 2. B. Obě vítězné třídy byly za svůj výkon odměněny šlehačkovými dorty.

123

  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média