Pro rodiče, veřejnost a média > Ekonomická olympiáda

Krajské kolo Ekonomické olympiády

9unor

Dne 9. února 2023 se na Univerzitě v  Pardubicích konalo krajské kolo Ekonomické olympiády.

Naši školu reprezentoval An Liu ze třídy 3. E, který do krajského kola postoupil po velmi úspěšném absolvování školního kola uskutečněného v rámci předmětu finanční gramotnost.

Z celkového počtu 30 800 středoškoláků z celé České republiky, kteří absolvovali školní kola, postoupilo do krajských kol 1 270 žáků.

Již postup je tedy pro An Lia velkým úspěchem!

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média