Pro rodiče, veřejnost a média > Náprstkovo muzeum

Žáci prvního ročníku v Náprstkově muzeu

7cerven

Dne 7. června 2022 byli žáci tříd 1. A, B a D na exkurzi v Náprstkově muzeu.

Navštívili expozici a výstavu "Tváře války".

nm

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média