Pro rodiče, veřejnost a média > Projekt EU "ŠABLONY"

Projekt EU "ŠABLONY"

 

Naše škola je zapojena do projektu EU, který má za cíl poskytnutí dotace na rozšíření vzdělávání pedagogů a na podporu vzdělávání žáků.

Projekt „Šablony pro OA Hovorčovická“ pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006701 je spolufinancován Evropskou unií.

 evr.unie

 

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média