Pro rodiče, veřejnost a média > Veřejná zakázka - „Notebooky – digitální učební pomůcky“

Veřejná zakázka - „Notebooky – digitální učební pomůcky“

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM O VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU K PODÁNÍ NABÍDKY


Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“),

                                                        Vás vyzývám

                    k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:


NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Notebooky – digitální učební pomůcky“

(dále „Veřejná zakázka“)

Celý text výzvy

 

 

Zveřejněno: 13. 5. 2022

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média