Pro uchazeče > Přijímací řízení 2021-2022

Přijímací řízení 2021-2022

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021l2022

Upozornění

Z rozhodnutí MŠMT se posouvá termín jednotných přijímacích zkoušek, které se budou konat:

v 1. řádném termínu dne 3. května 2021

v 2. řádném termínu dne 4. května 2021

Náhradní termín je stanoven na dny 2. a 3. června 2021.

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou včas rozeslány.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média