Pro rodiče, veřejnost a média > Akce "Típni to"

Přednáška o prevenci kouření

10rijen

Ve dnech 9. a 10. října 2019 proběhla na naší škole akce primární prevence s názvem "Típni to", která byla realizována ve spolupráci s organizací Jules a Jim. Akce se účastnili žáci všech tříd prvního ročníku a financována byla částečně z grantu ÚMČ Praha 3.

típni 1

típni 2

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média