Pro žáky > Plán akcí a událostí

Plán akcí a událostí

 

 

Harmonogram školního roku 2019 – 2020

Září

2. 9. 2019 zahájení školního roku
9. 9. - 13. 9. 2019 sportovně-turistický kurz 1. ročníku
17. 9. 2019 ústní maturitní zkoušky - podzimní termín
24. 9. 2019 rodičovské schůzky v 18:00 h

Říjen

28. 10. 2019 státní svátek
29. 10. - 30. 10. 2019 podzimní prázdniny

Listopad

12. 11. 2019 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h
28. 11. - 30. 11. 2019 Schola Pragensis 

Prosinec

2. 12. 2019 uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
3. 12. 2019 den otevřených dveří v 17:00 h
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 vánoční prázdniny

Leden

9. 1. 2020 den otevřených dveří v 17:00 h
12. 1. - 17. 1. 2020 lyžařský kurz 2. ročníku
23. 1. 2020 uzávěrka klasifikace za 1. pololetí
24. 1. 2020 uzávěrka docházky za 1. pololetí
28. 1. 2020 pololetní pedagogická rada
30. 1. 2020 konec 1. pololetí, vysvědčení
31. 1. 2020 pololetní prázdniny

Únor

4. 2. 2020 den otevřených dveří v 17:00 h
17. 2. - 23. 2. 2020 jarní prázdniny

Březen

1. 3. 2020 odevzdání přihlášek ke vzdělání na střední škole 
19. 3. 2020 maturitní ples v Lucerně
24. 3. 2020 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h
31. 3. 2020 odevzdání seznamu četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Duben

1. 4. 2020 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku 
2. 4. 2020 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku 
  písemná práce z českého jazyka společné části maturitní zkoušky - bude upřesněno dle pokynů MŠMT
  1. termín jednotné přijímací zkoušky - bude upřesněno dle pokynů MŠMT
  2. termín jednotné přijímací zkoušky - bude upřesněno dle pokynů MŠMT
9. 4. 2020 velikonoční prázdniny
10. 4. 2020 státní svátek
13. 4. 2020 Velikonoční pondělí
17. 4. 2020 uzávěrka klasifikace a docházky za 2. pololetí - 4. ročník
21. 4. 2020 klasifikační porada pro žáky 4. ročníku
23. 4. 2020 poslední zvonění a vysvědčení za 4. ročník

Květen

1. 5. 2020 státní svátek
2. 5. - 15. 5. 2020 didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
4. 5. - 18. 5. 2020 praxe 2. ročník CR a OA
8. 5. 2020 státní svátek
  1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - bude upřesněno dle pokynů MŠMT
  2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - bude upřesněno dle pokynů MŠMT
18. 5. - 29. 5. 2020 praxe 3. ročník CR a OA
18. 5. - 22. 5. 2020 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku 
25. 5. - 29. 5. 2020 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku 

Červen

23. 6. 2020 uzávěrka klasifikace za 2. pololetí
23. 6. 2020 uzávěrka docházky za 2. pololetí
  sportovní den
22. 6. - 27. 6. 2020 sportovní kurz 3. ročník
  uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období - bude upřesněno
25. 6. 2020 závěrečná pedagogická rada
30. 6. 2020 konec 2. pololetí, vysvědčení
1. 7. - 31. 8. 2020 letní prázdniny

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média