Pro žáky > Plán akcí a událostí

Plán akcí a událostí

 

 

Harmonogram školního roku 2018 – 2019

Září

3. 9. 2018 zahájení školního roku
10. 9. - 14. 9. 2018 sportovně-turistický kurz 1. ročníku
10. 9. 2018 praktická odborná zkouška oboru CR
17. 9. 2018 ústní maturitní zkoušky - podzimní termín
25. 9. 2018 rodičovské schůzky v 18:00 h
28. 9. 2018 státní svátek

Říjen

29. 10. - 30. 10. 2018 podzimní prázdniny

Listopad

13. 11. 2018 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h
22. 11. - 24. 11. 2018 Schola Pragensis 

Prosinec

1. 12. 2018 uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
4. 12. 2018 den otevřených dveří v 17:00 h
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 vánoční prázdniny

Leden

10. 1. 2019 den otevřených dveří v 17:00 h
25. 1. 2019 uzávěrka klasifikace a docházky za 1. pololetí
26. 1. - 2. 2. 2019 lyžařský kurz 2. ročníku
29. 1. 2019 pololetní pedagogická rada
31. 1. 2019 konec 1. pololetí, vysvědčení

Únor

1. 2. 2019 pololetní prázdniny
5. 2. 2019 den otevřených dveří v 17:00 h
11. 2. - 15. 2. 2019 jarní prázdniny

Březen

1. 3. 2019 odevzdání přihlášek ke vzdělání na střední škole 
7. 3. 2019 maturitní ples v Lucerně
26. 3. 2019 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h

Duben

3. 4. 2019 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku 
4. 4. 2019 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku 
11. 4. 2019 písemná práce z českého jazyka společné části maturitní zkoušky - bude upřesněno dle pokynů MŠMT
12. 4. 2019 1. termín jednotné přijímací zkoušky 
15. 4. 2019 2. termín jednotné přijímací zkoušky
18. 4. 2019  velikonoční prázdniny
22. 4. 2019  Velikonoční pondělí
23. 4. 2019 uzávěrka klasifikace a docházky za 2. pololetí - 4. ročník
25. 4. 2019 klasifikační porada pro žáky 4. ročníku
26. 4. 2019 poslední zvonění a vysvědčení za 4. ročník

Květen

1. 5. 2019 státní svátek
2. 5. - 15. 5. 2019  didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
2. 5. - 16. 5. 2019 praxe 2. ročník CR a OA
8. 5. 2019 státní svátek
13. 5. 2019  1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 
14. 5. 2019 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 
16. 5. - 29. 5. 2019 praxe 3. ročník CR a OA
16. 5. - 21. 5. 2019 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku 
23. 5. - 29. 5. 2019 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku 

Červen

21. 6. 2019 uzávěrka klasifikace za 2. pololetí
21. 6. 2019 uzávěrka docházky za 2. pololetí
24. - 26. 6. 2019 ukázky techniky HZS DP hlavního města Prahy - akce pro žáky 1. ročníku
24. - 26. 6. 2019 exkurze pro žáky 2. a 3. ročníku
24. - 26. 6. 2019 sportovní den
25. 6. 2019 uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období
26. 6. 2019 závěrečná pedagogická rada
27. 6. 2019  úklid a předání tříd a šaten
28. 6. 2019 konec 2. pololetí, vysvědčení
29. 6. - 1. 9. 2019 letní prázdniny

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média