Pro žáky > Plán akcí a událostí

Plán akcí a událostí

 

 

Harmonogram školního roku 2020 – 2021

Září

1. 9. 2020 zahájení školního roku
1. 9. 2020 praktická maturitní zkouška oboru CR
7. 9. - 11. 9. 2020 sportovně-turistický kurz 1. ročníku
15. 9. 2020 ústní maturitní zkoušky - podzimní termín
22. 9. 2020 rodičovské schůzky elektronicky

Říjen

28. 10. 2020 státní svátek
29. 10. - 30. 10. 2020 podzimní prázdniny

Listopad

10. 11. 2020 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h
17. 11. 2020 státní svátek

Prosinec

1. 12. 2020 uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
8. 12. 2020 den otevřených dveří v 17:00 h
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 vánoční prázdniny

Leden

7. 1. 2021 den otevřených dveří v 17:00 h
17. 1. - 22. 1. 2021 lyžařský kurz 2. ročníku
21. 1. 2021 uzávěrka klasifikace za 1. pololetí
22. 1. 2021 uzávěrka docházky za 1. pololetí
26. 1. 2021 pololetní pedagogická rada
28. 1. 2021 konec 1. pololetí, vysvědčení
29. 1. 2021 pololetní prázdniny

Únor

2. 2. 2021 den otevřených dveří v 17:00 h
22. 2. - 26. 2. 2021 jarní prázdniny

Březen

1. 3. 2021 odevzdání přihlášek ke vzdělání na střední škole 
4. 3. 2021 maturitní ples v Lucerně - nekoná se
30. 3. 2021 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h - online
31. 3. 2021 odevzdání seznamu četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Duben

1. 4. 2021 velikonoční prázdniny
2. 4. 2021 státní svátek
5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
8. 4. 2021 odevzdání formulářů k ústním maturitním zkouškám žáků 4. ročníku
20. 4. 2021 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku - třídy 4. A, 4. B a 4. E
21. 4. 2021 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku - třídy 4. C a 4. D
   

Květen

3. 5. 2021 1. termín jednotné přijímací zkoušky
4. 5. 2021 2. termín jednotné příjímací zkoušky
6. 5. 2021 uzávěrka klasifikace za 2. pololetí - 4. ročník
7. 5. 2021 uzávěrka docházky za 2. pololetí - 4. ročník
11. 5. 2021 klasifikační porada pro žáky 4. ročníku
14. 5. 2021 vysvědčení za 4. ročník
24. - 26. 5. 2021 didaktické testy společné části maturitní zkoušky 
   

Červen

1. 6. - 4. 6. 2021 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku - třídy 4. A, 4. D a 4. E
2. 6. 2021 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 
3. 6, 2021 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoučky
7. 6. - 11. 6. 2021 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku - třídy 4. B a 4. C
24. 6. 2021 uzávěrka klasifikace za 2. pololetí
25. 6. 2021 uzávěrka docházky za 2. pololetí
  sportovní den
  sportovní kurz 3. ročník
25. 6. 2021  uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období - bude upřesněno
28. 6. 2021 závěrečná pedagogická rada
30. 6. 2021 konec 2. pololetí, vysvědčení
1. 7. - 31. 8. 2021 letní prázdniny

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média