Pro žáky > Plán akcí a událostí

Plán akcí a událostí

 

 

Harmonogram školního roku 2018 – 2019

Září

3. 9. 2018 zahájení školního roku
10. 9. - 14. 9. 2018 sportovně-turistický kurz 1. ročníku
10. 9. 2018 praktická odborná zkouška oboru CR
17. 9. 2018 ústní maturitní zkoušky - podzimní termín
25. 9. 2018 rodičovské schůzky v 18:00 h
28. 9. 2018 státní svátek

Říjen

29. 10. - 30. 10. 2018 podzimní prázdniny

Listopad

13. 11. 2018 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h
22. 11. - 24. 11. 2018 Schola Pragensis 

Prosinec

1. 12. 2018 uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
4. 12. 2018 den otevřených dveří v 17:00 h
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 vánoční prázdniny

Leden

10. 1. 2019 den otevřených dveří v 17:00 h
25. 1. 2019 uzávěrka klasifikace a docházky za 1. pololetí
26. 1. - 2. 2. 2019 lyžařský kurz 2. ročníku
29. 1. 2019 pololetní pedagogická rada
31. 1. 2019 konec 1. pololetí, vysvědčení

Únor

1. 2. 2019 pololetní prázdniny
5. 2. 2019 den otevřených dveří v 17:00 h
11. 2. - 15. 2. 2019 jarní prázdniny

Březen

1. 3. 2019 odevzdání přihlášek ke vzdělání na střední škole 
7. 3. 2019 maturitní ples v Lucerně
26. 3. 2019 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h

Duben

3. 4. 2019 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku 
4. 4. 2019 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku 
11. 4. 2019 písemná práce z českého jazyka společné části maturitní zkoušky - bude upřesněno dle pokynů MŠMT
18. 4. 2019 velikonoční prázdniny
22. 4. 2019 Velikonoční pondělí
  1. termín jednotné přijímací zkoušky - bude upřesněno dle pokynu MŠMT
  2. termín jednotné přijímací zkoušky - bude upřesněno dle pokynu MŠMT
23. 4. 2019 uzávěrka klasifikace a docházky za 2. pololetí - 4. ročník
25. 4. 2019  klasifikační porada pro žáky 4. ročníku
26. 4. 2019 poslední zvonění a vysvědčení za 4. ročník

Květen

1. 5. 2019 státní svátek
2. 5. - 15. 5. 2019  didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
2. 5. - 16. 5. 2019 praxe 2. ročník CR a OA
8. 5. 2019 státní svátek
  1. náhradní termínvjednotné přijímací zkoušky - bude upřesněno dle pokynů MŠMT
  2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - bude upřesněno dle pokynů MŠMT
16. 5. - 29. 5. 2019 praxe 3. ročník CR a OA
16. 5. - 21. 5. 2019 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku 
23. 5. - 29. 5. 2019 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku 

Červen

21. 6. 2019 uzávěrka klasifikace za 2. pololetí
21. 6. 2019 uzávěrka docházky za 2. pololetí
  uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období
24. - 26. 6. 2019 ukázky techniky HZS DP hlavního města Prahy - akce pro žáky 1. ročníku
24. - 26. 6. 2019 exkurze pro žáky 2. a 3. ročníku
24. - 26. 6. 2019 sportovní den
26. 6. 2019 závěrečná pedagogická rada
27. 6. 2019  úklid a předání tříd a šaten
28. 6. 2019 konec 2. pololetí, vysvědčení
29. 6. - 1. 9. 2019 letní prázdniny

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média