Pro žáky > Plán akcí a událostí

Plán akcí a událostí

 

 

Harmonogram školního roku 2017 – 2018

Září

4. 9. 2017 zahájení školního roku
11. 9. - 15. 9. 2017 sportovní a turistický kurz 1. ročníku
18. 9. - 19. 9. 2017 ústní maturitní zkoušky - podzimní termín
26. 9. 2017 rodičovské schůzky v 18:00 h
28. 9. 2017 státní svátek

Říjen

28. 10. 2017 státní svátek
26. 10. - 27. 10. 2017 podzimní prázdniny

Listopad

14. 11. 2017 rodičovské schůzky v 18:00 h
17. 11. 2017 státní svátek
23. 11. - 25. 11. 2017 Schola Pragensis - Navštivte nás!

Prosinec

5. 12. 2017 den otevřených dveří v 17:00 h
1. 12. 2017  uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 vánoční prázdniny

Leden

11. 1. 2018 den otevřených dveří v 17:00 h
15. 1. - 19. 1. 2018 lyžařský kurz 2. ročníku
19. 1. 2018 uzávěrka klasifikace za 1. pololetí
19. 1. 2018 uzávěrka docházky za 1. pololetí
23. 1. 2018 pololetní pedagogická rada
31. 1. 2018 konec 1. pololetí, vysvědčení

Únor

2. 2. 2018 pololetní prázdniny
5. 2. - 11. 2. 2018 jarní prázdniny
13. 2. 2018  den otevřených dveří v 17:00 h

Březen

  odevzdání přihlášek ke vzdělání na střední škole 
15. 3. 2018 maturitní ples v Lucerně
27. 3. 2018  rodičovské schůzky v 18:00 h
29. 3. - 30. 3. 2018 velikonoční prázdniny

Duben

2. 4. 2018 Velikonoční pondělí
5. 4. 2018 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku - třídy 4. A a 4. D
6. 4. 2018 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku - třídy 4. B a 4. C
   
12. 4. 2018 1. kolo jednotné přijímací zkoušky
16. 4. 2018 2. kolo jednotné přijímací zkoušky 
17. 4. 2018  uzávěrka klasifikace a docházky za 2. pololetí - 4. ročník
   
19. 4. 2018  klasifikační porada pro žáky 4. ročníku
20. 4. 2018  poslední zvonění a vysvědčení za 4. ročník
   

Květen

2. 5. - 15. 5. 2018  didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
2. 5. - 16. 5. 2018 praxe 2. ročník CR a OA
10. 5. 2018 náhradní termín pro 1. kolo jednotné přijímací zkoušky
11. 5. 2018 náhradní termín pro 2. kolo jednotné přijímací zkoušky
14. 5. - 25. 5. 2018  praxe 3. ročník CR a OA
16. 5. - 21. 5. 2018  ústní maturitní zkoušky 4. ročníku - třídy 4. A a  4. B
22. 5. - 25. 5. 2018  ústní maturitní zkoušky 4. ročníku - třídy 4. C a 4. D

Červen

25. 6. 2018  uzávěrka klasifikace za 2. pololetí
25. 6. 2018  uzávěrka docházky za 2. pololetí
25. 6. 2018 uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období
26. 6. 2018 ukázky techniky HZS DP hlavního města Prahy - akce pro žáky 1. ročníku
26. 6. 2018 exkurze pro žáky 2. a 3. ročníku
27. 6. 2018 sportovní den
27. 6. 2018 závěrečná pedagogická rada
28. 6. 2018  úklid a předání tříd a šaten
29. 6. 2018 konec 2. pololetí, vysvědčení
2. 7. – 31. 8. 2018 letní prázdniny

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média