Pro žáky > Plán akcí a událostí

Plán akcí a událostí

 

 

Harmonogram školního roku 2016 – 2017

Září

1. 9. 2016 zahájení školního roku
19. 9. – 23. 9. 2016 sportovní a turistický kurz 1. ročníku
13. 9. 2016 rodičovské schůzky v 18:00 h
28. 9. 2016 státní svátek

Říjen

28. 10. 2016 státní svátek
26. 10. - 27. 10. 2016 podzimní prázdniny

Listopad

8. 11. 2016 rodičovské schůzky v 18:00 h
17. 11. 2016 státní svátek
24. 11. – 26. 11. 2016 Schola Pragensis - Navštivte nás!

Prosinec

6. 12. 2016 den otevřených dveří v 17:00 h
  uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 vánoční prázdniny

Leden

5. 1. 2017 den otevřených dveří v 17:00 h
9. 1. – 13. 1. 2017 lyžařský kurz 2. ročníku
19. 1. 2017 uzávěrka klasifikace za 1. pololetí
20. 1. 2017 uzávěrka docházky za 1. pololetí
31. 1. 2017 konec 1. pololetí, vysvědčení
3. 2. 2017  pololetní prázdniny

Únor

7. 2. 2017 den otevřených dveří v 17:00 h
23. 2. 2017 maturitní ples v Lucerně

Březen

1. 3. 2017 odevzdání přihlášek ke vzdělání na střední škole 
13. 3. - 17. 3. 2017 jarní prázdniny
28. 3. 2017 rodičovské schůzky v 18:00 h

Duben

5. 4. 2017 praktická  zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku oboru Obchodní akademie a část žáků oboru Cestovní ruch
6. 4. 2017 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku oboru Cestovní ruch - zbývající žáci
11. 4. 2017 písemná práce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
12. 4. 2017 1. kolo jednotné přijímací zkoušky
13. 4. - 14. 4. 2017 velikonoční prázdniny
18. 4. 2017 uzávěrka klasifikace a docházky za 2. pololetí - 4. ročník
19. 4. 2017 2. kolo jednotné přijímací zkoušky
20. 4. 2017 klasifikační porada pro žáky 4. ročníku
21. 4. 2017

poslední zvonění a vysvědčení za 4. ročník

24. 4. - 28. 4. 2017

příprava na maturitní zkoušky žáků 4. ročníku

Květen

2. 5. - 9. 5. 2017 didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
2. 5. - 16. 5. 2017  praxe 2. ročník CR a OA
11. 5. 2017 náhradní termín pro 1. kolo jednotné přijímací zkoušky
12. 5. 2017 náhradní termín pro 2. kolo jednotné přijímací zkoušky
15. 5. - 26. 5. 2017  praxe 3. ročník CR a OA
16. 5. - 19. 5. 2017 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku
22. 5. - 26. 5. 2017 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku 

Červen

23. 6. 2017 uzávěrka klasifikace za 2. pololetí
23. 6. 2017 uzávěrka docházky za 2. pololetí
25. 6. 2017

uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období

26. 6. 2017

ukázky techniky HZS DP hlavního města Prahy - akce pro žáky 1. ročníku

ekologické exkurze pro žáky 2. a 3. ročníku

27. 6. 2017 třídní akce
28. 6. 2017 sportovní den
   
29. 6. 2017 úklid a předání tříd a šaten
30. 6. 2017 konec 2. pololetí, vysvědčení
1. 7. – 31. 8. 2017 letní prázdniny

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média