Pro rodiče, veřejnost a média > Školní jídelna

Školní jídelna

Škola má vlastní jídelnu. Od 4. 9. 2012, zajišťuje stravování společnost SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o.

Strávníkům je nabízen následující způsob stravování:

Přihlášky jsou žákům rozdány první dny školní docházky prostřednictvím třídních učitelů. Vyplnění přihlášky nezavazuje k zakoupení čipu.

Na přihlášce je uvedeno číslo účtu, na který se zasílá hotovost určená pro konzumaci. Každý strávník má unikátní variabilní symbol jeho konta. Platební operace na kontě - převodním příkazem, vkladem hotovosti na pobočce KB nebo hotovostním vkladem přímo na pokladně.

Každý strávník má ke svému účtu zřízen dálkový přístup. Pro jeho získání je potřeba bezplatné registrace (vygenerování autorizačního kódu, který předá nebo zašle na vyžádání pracovník Scolarestu).

Pro vydání a evidenci odebraných obědů je třeba zakoupení čipu. Cena čipu je Kč 110,--, minimální vklad je Kč 200,--.  Platby za oběd probíhají prostřednictvím čipu na pokladně. Bez čipu či předložení průkazu totožnosti není oběd dotován, proto platí žák plnou cenu oběda.

Na komunikačním portálu www.mujscolarest.cz se dozvíte jídelníček, informace o konzumaci, stavu zůstatku na účtu nebo možnosti nastavení posílání výše zůstatku na čipu SMS zprávou. 

Jednotná cena za oběd je Kč 30,--. Menu se skládá z polévky, hlavního jídla, nápoje a 3x týdně doplňku stravy.

 

Vnitřní řád školní jídelny 

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média