Pro žáky > Kontakty na učitele

Kontakty na učitele

 

Pedagogové

 Pedagogové

Kontaktovat Marek Zdeněk, Mgr. ředitel
Kontaktovat Kratochvílová Naděžda, Ing. statutární zástupce ředitele
Kontaktovat Nováková Eva, Ing. zástupce ředitele
Kontaktovat Ambrožová Jaroslava Písemná a elektronická komunikace, sekretářské práce, výchovná poradkyně
Kontaktovat Balladová Edita, Mgr. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Barada Matolínová Lucie, Mgr. Anglický jazyk, Průvodcování v anglickém jazyce, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Bartková Jitka, Mgr. Český jazyk a literatura, Základy společenských věd, Aplikovaná psychologie, 
Kontaktovat Burešová Andrea, Ing.  Zeměpis cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu
Kontaktovat Divecká Eva, Mgr. Tělesná výchova
Kontaktovat Dobřemysl Josef, Ing. Informační technologie
Kontaktovat Drzková Marie, Mgr. Ruský jazyk
Kontaktovat Dubská Vladimíra, Ing. Technika cestovního ruchu, Ekonomika cestovního ruchu, Podniková ekonomika
Kontaktovat Dykastová Gabriela, Ing. Účetnictví, Podniková ekonomika, Dějiny kultury
Kontaktovat Hajíček Jakub, Ph.D., PhDr. Základy společenských věd, Dějiny kultury, Dějepis
Kontaktovat Hryzbylová Oldřiška, Mgr. Anglický jazyk
Kontaktovat Chmelová Zdislava, Mgr. Informační technologie, Základy přírodních věd, Počítačová grafika
Kontaktovat Kolářová Terezie, Ing. Podniková ekonomika, Hotelový provoz, Marketing a management, Propagace regionu, Ekonomika cestovního ruchu
Kontaktovat Kolmanová Marcela, Mgr. Český jazyk a literatura, Dějepis, Literární a filmový seminář
Kontaktovat Kučerová Zdeňka, Mgr. Ruský jazyk, Německý jazyk, Konverzace z ruského jazyka
Kontaktovat Kutová Jana, Ing. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Limanová Libuše, PhDr. Anglický jazyk, Průvodcování v anglickém jazyce
Kontaktovat Lipinová Olga, Mgr. Francouzský jazyk, Konverzace ve francouzském jazyce
Kontaktovat Lipovská Štěpánka, Ing. Technika cestovního ruchu, Průvodcovský seminář, Podniková ekonomika, Ekonomika cestovního ruchu, Zeměpis cestovního ruchu
Kontaktovat Malá Miluše, Ing. Písemná a elektronická komunikace, Informační technologie
Kontaktovat Matthijsse Adriana Maria Anglický jazyk
Kontaktovat Matějovská Marcela, Ing. Účetnictví, Ekonomická cvičení, Ekonomické výpočty
Kontaktovat Matoušková Renata, PhDr. Španělský jazyk
Kontaktovat Růžička Miroslav, Mgr. Matematika, Základy přírodních věd
Kontaktovat Moudrý Silvestr, Mgr. Matematika, Anglický jazyk
Kontaktovat Němcová Jarmila, Ing. Podniková ekonomika, Technika cestovního ruchu, Hotelový provoz, Právo
Kontaktovat Novák Michal, Mgr. Český jazyk a literatura, Anglický jazyk
Kontaktovat Nováková Miroslava, Mgr. Anglický jazyk, Německý jazyk
Kontaktovat Novopacká Hana, Mgr. Český jazyk a literatura, Základy společenských věd, Literární a filmový seminář
Kontaktovat Paredes Oré Eddy, Mgr. Španělský jazyk, Konverzace ve španělském jazyce
Kontaktovat Pastorková Katarína, Mgr. Anglický jazyk
Kontaktovat Pierron Táňa, Mgr. Tělesná výchova, Německý jazyk
Kontaktovat Řehková Jana, Ing. Účetnictví, Ekonomická cvičení
Kontaktovat Říhová Miluše, Mgr. Písemná a elektronická komunikace, Anglický jazyk
Kontaktovat Schmidtmayer František, Ing. Tělesná výchova
Kontaktovat Šebestová Jana, JUDr. Právo
Kontaktovat Šimůnková Ivana, PhDr. Český jazyk a literatura
Kontaktovat Šístek Martin, PhDr. Základy společenských věd
Kontaktovat Šomanová Marie, Ing. Hotelový provoz, Zeměpis cest. ruchu, Účetnictví, Průvodcovský seminár, Propagace regionu
Kontaktovat Štefková Hana, Ing. Účetnictví, Ekonomická cvičení
Kontaktovat Štolbová Jana, Mgr. Tělesná výchova
Kontaktovat Tannerová Ivana, Ing. Písemná a elektronická komunikace, Finanční gramotnost
Kontaktovat Večeřa Pavel, Mgr. Matematika, Geografický seminář
Kontaktovat Věříšová Markéta, Mgr. Německý jazyk, Český jazyk a literatura, Konverzace v německém jazyce
Kontaktovat Veselková Magdaléna, Mgr. Matematika, Základy přírodních věd
Kontaktovat Villamil Hernando, Ing. Španělský jazyk
Kontaktovat Vlčková Miroslava, Mgr. Základy přírodních věd, zeměpis cestovního ruchu, Hospodářský zeměpis
Kontaktovat Votruba Václav, Mgr. Matematika, Informační technologie
Kontaktovat Miševová Irena Mgr. Ruský jazyk

Nepedagogičtí pracovníci

Kontaktovat Ďurnek Cyril technický pracovník
Kontaktovat Holíková Ivana hospodářka
Kontaktovat Veselá Květa samostatná administrativní pracovnice
Kontaktovat Kůt Jiří školník
Kontaktovat Šafářová Marcela účetní
Kontaktovat Vaňková Dagmar vrátná


Kontaktní formulářPro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média