Pro žáky > Kontakty na učitele

Kontakty na učitele

 

Pedagogové

 Pedagogové

Kontaktovat Marek Zdeněk, Mgr. ředitel
Kontaktovat Kratochvílová Naděžda, Ing. statutární zástupce ředitele
Kontaktovat Nováková Eva, Ing. zástupce ředitele
Kontaktovat Ambrožová Jaroslava Písemná a elektronická komunikace,  výchovná poradkyně
Kontaktovat Kostková Lucie, Mgr. Anglický jazyk
Kontaktovat Myšičková Marta, Mgr. Anglický jazyk
Kontaktovat Bartková Jitka, Mgr. Český jazyk a literatura, Základy společenských věd, Aplikovaná psychologie, Rétorika a jazyková cvičení
Kontaktovat Bareš Jiří, Ing. Podniková ekonomika, Německý jazyk, Zeměpis cestovního ruchu, Právo, Hotelový provoz
Kontaktovat Divecká Eva, Mgr. Tělesná výchova, Aplikovaná psychologie
Kontaktovat Dobřemysl Josef, Ing. Informační technologie
Kontaktovat Drzková Marie, Mgr. Ruský jazyk, Konverzace z ruského jazyka
Kontaktovat Dubská Vladimíra, Ing. Technika cestovního ruchu, Ekonomika cestovního ruchu, Podniková ekonomika
Kontaktovat Dykastová Gabriela, Ing. Účetnictví, Podniková ekonomika, Ekonomická cvičení
Kontaktovat Hajíček Jakub, Ph.D., PhDr. Základy společenských věd, Dějiny kultury, Dějepis
Kontaktovat Hryzbylová Oldřiška, Mgr. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Chmelová Zdislava, Mgr. Informační technologie, Počítačová grafika, Základy přírodních věd
Kontaktovat Kolářová Terezie, Ing. Hotelový provoz, Marketing a management, Propagace regionu, Ekonomika cestovního ruchu, Právo, Technika cestovního ruchu
Kontaktovat Kolmanová Marcela, Mgr. Český jazyk a literatura,  Literární a filmový seminář
Kontaktovat Kučerová Zdeňka, Mgr. Ruský jazyk, Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce, Geografický seminář
Kontaktovat Kutová Jana, Ing. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Průvodcování v anglickém jazyce
Kontaktovat Limanová Libuše, PhDr. Anglický jazyk, Průvodcování v anglickém jazyce
Kontaktovat Veselá Daniela, Mgr. Francouzský jazyk, Konverzace ve francouzském jazyce, Anglický jazyk
Kontaktovat Bradáčová Pavla, Mgr. Český jazyk a literatura, Základy společenských věd
Kontaktovat Malá Miluše, Ing. Písemná a elektronická komunikace, Informační technologie
Kontaktovat Matthijsse Adriana Maria Anglický jazyk, Průvodcování v anglickém jazyce
Kontaktovat Matějovská Marcela, Ing. Účetnictví, Ekonomická cvičení, Ekonomické výpočty
Kontaktovat Matoušková Renata, PhDr. Španělský jazyk
Kontaktovat Růžička Miroslav, Mgr. Matematika, Základy přírodních věd
Kontaktovat Moudrý Silvestr, Mgr. Matematika, Anglický jazyk
Kontaktovat Grance Valiente Alcides Gabriel, Ing. Španělský jazyk
Kontaktovat Novák Michal, Mgr. Český jazyk a literatura, Anglický jazyk
Kontaktovat Nováková Miroslava, Mgr. Anglický jazyk
Kontaktovat Novopacká Hana, Mgr. Český jazyk a literatura,  Literární a filmový seminář, Základy společenských věd
Kontaktovat Paredes Oré Eddy, Mgr. Španělský jazyk, Konverzace ve španělském jazyce
Kontaktovat Bendlová Katarína, Mgr. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
Kontaktovat Pierron Táňa, Mgr. Tělesná výchova, Německý jazyk
Kontaktovat Řehková Jana, Ing. Účetnictví, Ekonomická cvičení
Kontaktovat Říhová Miluše, Mgr. Písemná a elektronická komunikace, Anglický jazyk
Kontaktovat Schmidtmayer František, Ing. Tělesná výchova
Kontaktovat Šubrtová Markéta, Ing. Ekonomika cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu, Podnikatelské dovednosti, Hotelový provoz, Podniková ekonomika
Kontaktovat Šimůnková Ivana, PhDr. Český jazyk a literatura
Kontaktovat Šístek Martin, PhDr. Základy společenských věd, Dějepis, Právo
Kontaktovat Šomanová Marie, Ing. Účetnictví, Ekonomická cvičení, Průvodcovský seminář
Kontaktovat Jedličková Eva, Ing. Podniková ekonomika, Technika cestovního ruchu
Kontaktovat Štolbová Jana, Mgr. Tělesná výchova
Kontaktovat Tannerová Ivana, Ing. Písemná a elektronická komunikace, Finanční gramotnost
Kontaktovat Večeřa Pavel, Mgr. Matematika, Hospodářský zeměpis
Kontaktovat Věříšová Markéta, Mgr. Německý jazyk, Český jazyk a literatura, Konverzace v německém jazyce
Kontaktovat Veselková Magdaléna, Mgr. Matematika, Základy přírodních věd
Kontaktovat Villamil Hernando, Ing. Španělský jazyk
Kontaktovat Vlčková Miroslava, Mgr. Základy přírodních věd, Zeměpis cestovního ruchu
Kontaktovat Votruba Václav, Mgr. Matematika, Informační technologie
Kontaktovat Miševová Irena Mgr. Ruský jazyk
Kontaktovat Lehnerová Martina, Ing. Písemná a elektronická komunikace, Podniková ekonomika, Technika cestovního ruchu, Hotelový provoz
Kontaktovat Vilčáková Vlastislava, Mgr. Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce

Nepedagogičtí pracovníci

Kontaktovat Ďurnek Cyril technický pracovník
Kontaktovat Holíková Ivana hospodářka
Kontaktovat Veselá Květa samostatná administrativní pracovnice
 Kontaktovat Kůt Jiří školník
Kontaktovat Vaňková Dagmar vrátná

Kontaktní formulářPro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média