Pro rodiče, veřejnost a média > Pověřenec pro ochranu osobních údajů - DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - DPO

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) je Mgr. Eva Šmídová

BDO Advisory, s. r. o.

Karolinská 661/4

186 00  Praha 8

tel. +420 731 609 403

email:gdpr@bdo.cz

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy. Žádosti subjektů o OÚ vztahující se ke zpracování osobních údajů budou vyřízeny ve lhůtě 30 dní.


Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média