Pro rodiče, veřejnost a média > ČNB - Expozice "Lidé a peníze"

Exkurze do České národní banky

14cerven

Žáci třídy 3. E navštívili expozici "Lidé a peníze" v České národní bance. Seznámili se s historií vývoje peněz od pazourků k digitálním penězům a s vývojem České národní banky od jejího založení.

cnb

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média