Pro rodiče, veřejnost a média > Exkurze do budovy Úřadu MČ Praha 3

Exkurze na Úřadu MČ Praha 3

24listopad

Dne 24. listopadu 2017 se žáci třídy 3.B zúčastnili exkurze do budovy Úřadu MČ Praha 3, pohovořili s Mgr. Lucií Vítkovskou, zástupkyní starostky této městské části, a provedli jednání simulovaného zastupitelstva městské části, při kterém velmi aktivně prodiskutovali mnohé otázky, které se dotýkají především oblasti školství a vzdělávání. Děkujeme žákům za skvělou reprezentaci!

p1

p2

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média