Pro rodiče, veřejnost a média > Informace k provozu školy od 1. 9. 2020

Provoz školy od 1. 9. 2020 - ROUŠKY

1zari

Ve všech prostorách školy je povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (ROUŠKY).

Od žáků se před vstupem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Pokud se u žáka v průběhu vyučování projeví příznaky infekčního onemocnní, žák bude izolován a nezletilého žáka musí v co nejkratší době vyzvednout zákonný zástupce. Zletilí žáci s příznaky nákazy odchází sami domů.

Žákům s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění chronického původu je umožněn vstup do školy pouze s potvrzením od praktického lékaře.

V celém areálu školy platí dodržování přísných hygienických opatření (mytí rukou, dezinfekce, větrání).

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média