Pro rodiče, veřejnost a média > Informace pro žáky 4. ročníku

Informace pro maturanty

12kveten

Každý žák přinese na praktickou odbornou zkoušku a ústní maturitní zkoušku vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Čestné prohlášení

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média