Pro rodiče, veřejnost a média > Informace pro žáky ke koronaviru Covid-19

Koronavirus - informace pro žáky

29unor

Informace pro žáky ke koronaviru Covid-19

Ředitelství školy žádá všechny žáky, kteří pobývali v poslední době v rizikových lokalitách, aby po návratu do ČR dodrželi 14 dní karantény a případnou absenci nahlásili třídnímu učiteli. Další informace lze nalézt na stránky MŠMT: http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Pro konzultace můžete využít informační telefonickou linku Státního zdravotního ústavu +420 724 810 106.

Informace pro žáky

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média