Pro rodiče, veřejnost a média > Návštěva Vojenského historického muzea

Vojenské historické muzeum

13cerven

V úterý 13. června 2017 navštívily dvě třídy naší školy Vojenské historické muzeum, které nabízí k prohlídce různé okruhy.

Každá třída měla přidělený svůj okruh. 1. C si prohlédla expozici "V zákopech první světové války" a 1. D "Protektorát". Žáci dostali pracovní listy, do kterých zapisovali odpovědi na zadané otázky, které se týkaly vybraného okruhu a vystavených exponátů.

P1

P2

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média