Pro rodiče, veřejnost a média > Přednáška "Veřejná správa a samospráva"

"Veřejná správa a samospráva"

6listopad

Dne 6. listopadu 2019 se konala pro žáky 3. ročníku přednáška na téma Veřejná správa a samospráva. Přednášku a diskuzi vedla pí. Milena Kozumplíková, bývalá starostka Městské části Praha 3.

V pečlivě připraveném, dobře strukturovaném a pro žáky srozumitelném projevu se odrážejí její dvacetileté zkušenosti s činností v samosprávě, ať už v roli zastupitelky, zástupkyně starosty a posléze starostky uvedené městské části. Škola pořádá pravidelně takováto setkání, protože jsou pro naše žáky přínosná reálnými zkušenostmi přednášejících.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média