Pro rodiče, veřejnost a média > Prevence s Městskou policií 2019

Týden prevence s Městskou policií

22listopad

Tradičně se uskutečnil týden prevence s Městskou policií hlavního města Prahy. Od 18. do 22. listopadu 2019 se všichni žáci naší školy zúčastnili programů, které pro ně byly připraveny, a to napříč jednotlivými ročníky. 

Žáci prvního ročníku absolvovali program o Listině základních práv a svobod, pro druhý ročník byl připraven program o šikaně, mobbingu a bossingu, který pojednával zejména o problematice vztahů v kolektivech. Třetí ročník se zúčastnil programu Kriminalita mladistvých, kde jim byly přiblíženy konkrétní situace, do kterých by se žáci mohli dostat. Nadstavbou tohoto programu byla ještě obrana a sebeobrana. Pro žáky čtvrtého ročníku byl připraven program Právní vědomí, který přibližuje práva a zákony v souvislosti s konkrétními životními situacemi. Zmíněny byly i právní aspekty dopravní nehody, které jsou užitečné nejen mladým řidičům. Celý program je zajímavým zpestřením a doplněním primární prevence realizované na naší škole a nabízí našim žákům pohled na zmíněnou problematiku především z hlediska zákonů.  

1

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média