Pro rodiče, veřejnost a média > Preventivní programy s Městskou policií

3listopad

V týdnu od 31. října do 3. listopadu 2017 se žáci naší školy zúčastnili již tradičního preventivního programu, který škola pořádá ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy.  

Pro druhé ročníky byl připraven program o šikaně, mobbingu a bossingu, třetí ročníky se zúčastnili programu Kriminalita mladistvých, kde jim byly přiblíženy konkrétní situace, do kterých by se žáci mohli dostat, a nadstavbou tohoto programu byla sebeobrana a bezpečí žen a dívek.

Žáci čtvrtých ročníků absolvovali program Právní vědomí, který přibližuje práva a zákony v souvislosti s konkrétními životními situacemi, jehož součástí byly i aspekty dopravní nehody s důrazem na trestněprávní odpovědnost. Programu, který pojednává o Listině základních práv a svobod se v červnu 2018 zúčastní i žáci prvních ročníků.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média