Pro rodiče, veřejnost a média > Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Kurzy z matematiky k přijímacím zkouškám

16leden

Od 16. ledna 2018 probíhá přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky -
každé úterý od 15:30 hod.
 
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
1. termín - 12. dubna 2018
2. termín - 16. dubna 2018
 
Náhradní termíny:
10. května 2018 pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín
11. května 2018 pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média