Pro rodiče, veřejnost a média > Prohlášení zaměstnanců OA ke stávce 6. listopadu 2019

Výuka dle rozvrhu 6. 11. 2019

6listopad

Ve středu 6. listopadu 2019 probíhá výuka dle řádného rozvrhu.

Prohlášení zaměstnanců Obchodní akademie Hovorčovická ke stávce 6. listopadu

6. listopadu se na mnoha školách po České republice koná stávka. Hlavním důvodem je neochota vlády plnit své sliby ohledně výše učitelských platů.

Vláda ČR v roce 2018 slíbila, že do roku 2021 dosáhne plat učitelů 150 % průměrného platu z roku 2017. Nezávazně přislíbila, že platy porostou o 15 % každý rok. V roce 2019 tarifní platy vzrostly o 10 % a až po skončení roku se ukáže, zda na nadtarifní složku doputovalo slíbených 5 %. Ministr Plaga na začátku roku 2019 přislíbil 15 % na rok 2020, ale později od tohoto návrhu ustoupil. S letošním osmiprocentním růstem tarifních platů a růstem přislíbeným na příští rok se slibu nedosáhne. Procenta určená na nadtarifní složky přicházejí později a jsou použity spíše do jednorázových odměn než do pravidelného navýšení platu.

Praktickou ukázkou toho, že pedagogická veřejnost slibům nevěří, je věkové složení sboroven – oficiálně chybí 6 000 učitelů a mladí lidé nenastupují ve velkém počtu ke studiu pedagogických oborů, natož do škol.

A příliš se nemluví o velmi nízkých platech školníků, hospodářek, účetních, kuchařek, které se zvyšují velmi pomalu.

Důvody pro stávku jsou, ale stávka bohužel přichází pozdě a s velmi omezeným požadavkem a nemá šanci na úspěch. Vážíme si všech, kteří se jí přesto účastní, a jsme připraveni v budoucnu se stávek účastnit také, budou-li mít jasné požadavky a budou-li spojeny s mobilizací učitelů.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média