Pro rodiče, veřejnost a média > Projektové dny na Metropolitní univerzitě

Projekt Metropolitní univerzita

1rijen

Projektové dny v Metropolitní univerzitě

V září a v říjnu již tradičně probíhají projektové dny Podzimní škola katedry cizích jazyků Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. Program v angličtině je realizován rodilými mluvčími a naši žáci mají tak možnost ověřit si znalosti reálií i schopnosti plynulé konverzace. Náplní programu byla témata American Holiday a National Parks. Žáci aktivně spolupracovali, akci hodnotili velmi pozitivně a angličtina jim nečinila problém.

Vedoucí katedry jazyků Mgr. R. Vančáková byla velmi překvapena nejen úrovní angličtiny našich žáků, ale oceňovala i bezvadné chování a přístup k výuce. Panu řediteli Mgr. Z. Markovi napsala dokonce pochvalný dopis. Velmi nás to potěšilo a děkujeme žákům čtvrtých ročníků za vzornou reprezentaci školy.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média