Pro rodiče, veřejnost a média > Sportovní dny školy

Sportovní dny 2021

29cerven

Sportovní dny proběhly v prostorách školy ve dnech 28. - 29. června 2021.

Sportovní den žáků prvního ročníku se konal v pondělí 28. června 2021. Dívky soutěžily v přehazované, chlapecká družstva soutěžila v malé kopané.  První místo obsadily v přehazované dívky ze třídy 1. A. V malé kopané zvítězili chlapci ze třídy 1. E.

 

Sportovní den pro žáky druhého a třetího ročníku proběhl 29. června 2021. V turnaji chlapců v malé kopané zvítězili chlapci ze třídy 2. B. V turnaji dívek 2. ročníku ve volejbalu zvítězily dívky ze třídy 2. E a volejbalový turnaj dívek 3. ročníku vyhrály dívky ze třídy 3. C.

 

s1

s2

s3

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média