Pro rodiče, veřejnost a média > Státní zkouška z psaní na klávesnici

Státnice z psaní na klávesnici

19prosinec

Pro zájemce nabízíme možnost složení STÁTNÍ ZKOUŠKY Z PSANÍ NA KLÁVESNICI.

POŽADAVKY pro úspěšné složení zkoušky: 

z psaní na klávesnici základní: psát při desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů) a podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis (nabídka, poptávka, objednávka, reklamace atd.) a tabulku, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře. 

ze psaní na klávesnici se zvýšenou rychlostí: psát při dvou desetiminutových opisech rychlostí nejméně 300 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů). Písemnosti uchazeč nezpracovává, pokud předloží vysvědčení ze základní státní zkoušky. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.

 

POPLATKY platné pro školní rok 2017/2018:

zkouška z psaní na klávesnici základní 600 Kč

zkouška z psaní na klávesnici se zvýšenou rychlostí 650 Kč

 

Přibližný termín zkoušky: 2. polovina června 2018

 

Prosíme předběžné zájemce, aby se nahlásili u svých vyučujících předmětu PEK nebo u Miluše Říhové (kabinet 567).

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média