Pro rodiče, veřejnost a média > Volby do školské rady 2017

Volby do Školské rady

5prosinec

Dosavadní školské radě končí funkční období a je třeba uskutečnit nové volby. Existence školské rady je povinně dána zákonem, je zřizována vždy na 3 roky a tvoří ji vždy šest členů – dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy, dva členy jmenuje Rada hl. m. Prahy a dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Volby budou probíhat elektronicky. Na webu školy budou zveřejněni kandidáti, z nichž budou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volit 2 členy.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média