Pro rodiče, veřejnost a média > Zpráva z praxe 2019 - informace pro žáky 2. ročníku

Obsah a forma zprávy z praxe

25duben

Zpráva z praxe 2. ročník

 

Vytvořit, vytisknout a odevzdat prezentaci do 24. května 2019 vyučujícímu.

 

Obsah:

1. snímek - úvodní - jméno, třída, název organizace

 

2. snímek - charakteristika a předmět činnosti organizace

 

3. snímek - popis vykonávané činnosti

 

4. snímek - zhodnocení praxe - využití poznatků ze školy a přínos pro žáka

 

K prezentaci přiložit vyplněný přehled o vykonávání praxe!

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média