Pro žáky > Ke stažení

Ke stažení

Dokumenty


Školní řád (*.pdf) aktualizovaný od 1. 9. 2017

Omlouvání absence v době karantény

Vnitřní řád školní jídelny platný od 3. 9. 2018

Přihlášky:

 

Žádosti:

 

Studijní materiály

 

Ekonomické výpočty


Učební materiály - přehled učiva
brožura/učebnice - ke stažení 

Český jazyk a literatura

Seznam literárních děl české a světové literatury k ústní zkoušce (*.pdf)  - maturitní zkouška z CJL 2020/2021 - základní úroveň obtížnosti zkoušky

Kritéria výběru literárních děl k maturitě

Ostatní předměty

Studijní materiály k jednotlivým předmětům naleznete zde u jednotlivých pedagogů anebo přímo u nich.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média