Pro žáky > Projektový den ANJ 2019

Projektový den ANJ 2019

Na naší škole proběhl 6. června 2019 projektový den Třeťák pro druhák na téma English for Fun. Program tradičně připravovali žáci 3. ročníků. Tentokráte byly připraveny aktivity na dvaceti stanovištích.

Cílem bylo, aby si třetí ročníky vyzkoušely schopnost komunikace v angličtině a připravily si dle svých zkušeností i zájmů program tak, aby zaujal nejen jejich kolegy ze 2. ročníků, ale aby dokázaly své schopnosti prezentace v angličtině.

Téma nabízelo nejen širokou škálu zajímavostí z anglicky mluvících zemí, ale i příležitost bezprostřední komunikace v cizím jazyce.

 Libuše Limanová

 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto
 • Foto

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média