Pro rodiče, veřejnost a média > Most mezi generacemi

Projektový den na ČZU

3listopad

Dne 3. listopadu 2022 se naši žáci zúčastnili projektového dne Most mezi generacemi, který pořádala partnerská Provozně ekonomická fakulta ČZU. Celou akci zaštítila společnost LEGO.

Cílem této akce bylo navázání komunikace napříč mezi generacemi a ověření schopností spolupráce na společném projektu.

Žáci byli rozděleni do pěti týmů, kde úkolem každého z nich bylo postavit z kostek Lego most, který bude představovat propojení mezi generacemi.

Celý den si žáci velmi užili a na závěr dostali hodnotné ceny značky LEGO.

s1

f2

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média