Pro žáky > Plán akcí a událostí

Plán akcí a událostí

 

 

Harmonogram školního roku 2023 – 2024

Září

4. 9. 2023 zahájení školního roku
7. 9. 2023 písemné maturitní zkoušky
12. 9. 2023 ústní maturitní zkoušky - podzimní termín
18. 9. - 22. 9. 2023 sportovně-turistický kurz 1. ročníku
26. 9. 2023 rodičovské schůzky 
28. 9. 2023 státní svátek

Říjen

26. 10. - 27. 10. 2023 podzimní prázdniny
28. 10. 2023 státní svátek
   

Listopad

14. 11. 2023 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h
17. 11. 2023 státní svátek
23. 11. - 25. 11. 2023 Schola Pragensis

Prosinec

1. 12. 2023 uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
5. 12. 2023 den otevřených dveří v 17:00 h
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 vánoční prázdniny

Leden

11. 1. 2024 den otevřených dveří v 17:00 
18. 1. 2024 uzávěrka klasifikace za 1. pololetí
19. 1. 2024 uzávěrka docházky za 1. pololetí
23. 1. 2024 pololetní pedagogická rada
31. 1. 2024 konec 1. pololetí, vysvědčení
   

Únor

2. 2. 2024 pololetní prázdniny
5. 2. - 9. 2. 2024 jarní prázdniny
  lyžařský kurz 2. ročníku
   
28. 2. 2024 maturitní ples v Lucerně 

Březen

  odevzdání přihlášek ke vzdělání na střední škole 
26. 3. 2024 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h 
28. 3. 2024 velikonoční prázdniny
29. 3. 2024 státní svátek
29. 3. 2024 odevzdání seznamu četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Duben

1. 4. 2024 Velikonoční pondělí
2. 4. 2024 maturitní písemná práce z českého jazyka a literatury
3. 4. 2024 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku 
4. 4. 2024 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku  
5. 4. 2024 maturitní písemná práce z anglického jazyka
8. 4. 2024 maturitní písemná práce z ostatních jazyků
12. 4. 2024 1. termín jednotné přijímací zkoušky
15. 4. 2024 uzávěrka klasifikace docházky za 2. pololetí - 4. ročník
15. 4. 2024  2. termín jednotné příjímací zkoušky 
18. 4. 2024 klasifikační porada pro žáky 4. ročníku
23. 4. 2024 poslední zvonění a vysvědčení za 4. ročník
29. 4. 2024  1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
30. 4. 2024  2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 

Květen

1. 5. 2024 státní svátek
2. 5. - 7. 5. 2024 didaktické testy společné části maturitní zkoušky 
2. 5. - 30. 5. 2024 praxe žáků 2. ročníku oboru CR
2. 5. - 16. 5. 2024 praxe žáků 2. ročníku oboru OA
8. 5. 2024 státní svátek
  1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 
  2. náhradní termín jednotné přijímací zkoučky
20. 5. - 31. 5. 2024 praxe žáků 3. ročníku oboru CR i OA
20. 5. - 24. 5. 2024 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku                
27. 5. - 31. 5. 2024 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku
   
   
   

Červen

  projektový den anglického jazyka
  projektový den cestovního ruchu
17. - 21. 6. 2024  sportovní kurz 3. ročník 
21. 6. 2024 uzávěrka klasifikace za 2. pololetí
21. 6. 2024 uzávěrka docházky za 2. pololetí
  uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 
  sportovní den
  exkurze 
25. 6. 2024 závěrečná pedagogická rada
28. 6. 2024 konec 2. pololetí, vysvědčení
29. 6. - 1. 9. 2024 letní prázdniny

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média