Pro žáky > Plán akcí a událostí

Plán akcí a událostí

 

 

Harmonogram školního roku 2021 – 2022

Září

1. 9. 2021 zahájení školního roku
7. 9. 2021 ústní maturitní zkoušky - podzimní termín
13. 9. - 17. 9. 2021 sportovně-turistický kurz 1. ročníku
21. 9. 2021 rodičovské schůzky 
28. 9. 2021 státní svátek

Říjen

27. 10. 2021 podzimní prázdniny
28. 10. 2021 státní svátek
29. 10. 2021 podzimní prázdniny

Listopad

9. 11. 2021 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h
17. 11. 2021 státní svátek

Prosinec

1. 12. 2021 uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
7. 12. 2021 den otevřených dveří v 17:00 h
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 vánoční prázdniny

Leden

6. 1. 2022 den otevřených dveří v 17:00 h
  lyžařský kurz 2. ročníku - bude upřesněno
20. 1. 2022 uzávěrka klasifikace za 1. pololetí
21. 1. 2022 uzávěrka docházky za 1. pololetí
25. 1. 2022 pololetní pedagogická rada
31. 1. 2022 konec 1. pololetí, vysvědčení
   

Únor

4. 2. 2022 pololetní prázdniny
8. 2. 2022 den otevřených dveří v 17:00 h
25. 2. 2022 maturitní ples v Lucerně - nekoná se

Březen

1. 3. 2022 odevzdání přihlášek ke vzdělání na střední škole 
7. 3. - 11. 3. 2022 jarní prázdniny
29. 3. 2022 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h 
31. 3. 2022 odevzdání seznamu četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Duben

1. 4. 2022 maturitní písemná práce z českého jazyka a literatury
4. 4. 2022 maturitní písemná práce z anglického jazyka
5. 4. 2022 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku  - třídy 4. E, 4. B a 4. D
6. 4. 2022 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku  - třídy 4. A a 4. C
7. 4. 2022 maturitní písemná práce z ostatních jazyků
12. 4. 2022 uzávěrka klasifikace za 2. pololetí - 4. ročník
12. 4. 2022 1. termín jednotné přijímací zkoušky
13. 4. 2022 uzávěrka docházky za 2. pololetí - 4. ročník
13. 4. 2022 2. termín jednotné příjímací zkoušky 
14. 4. 2022 velikonoční prázdniny
15. 4. 2022 státní svátek
18. 4. 2022 Velikonoční pondělí
19. 4. 2022 klasifikační porada pro žáky 4. ročníku
22. 4. 2022 poslední zvonění a vysvědčení za 4. ročník
   
   

Květen

2. 5. - 5. 5. 2022 didaktické testy společné části maturitní zkoušky 
2. 5. - 13. 5. 2022 praxe žáků 2. ročníku
10. 5. 2022 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 
11. 5. 2022 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoučky
16. 5. - 27. 5. 2022 praxe žáků 3. ročníku
16. 5. - 20. 5. 2022 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku - třídy 4. E, 4. A a 4.D                             
23. 5. - 27. 5. 2022 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku - třídy 4. B a 4. C
   
   
   

Červen

20. 6, - 24. 6. 2022  sportovní kurz 3. ročník - bude upřesněno
23. 6. 2022 uzávěrka klasifikace za 2. pololetí
24. 6. 2022 uzávěrka docházky za 2. pololetí
25. 6. 2022 uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období - bude upřesněno
  sportovní den - bude upřesněno
  exkurze - bude upřesněno
27. 6. 2022 závěrečná pedagogická rada
30. 6. 2022 konec 2. pololetí, vysvědčení
1. 7. - 31. 8. 2022 letní prázdniny

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média