Pro žáky > Plán akcí a událostí

Plán akcí a událostí

 

 

Harmonogram školního roku 2022 – 2023

Září

1. 9. 2022 zahájení školního roku
5. 9. 2022 písemné maturitnbí zkoušky z cizích jazyků
8. 9. 2022 ústní maturitní zkoušky - podzimní termín
12. 9. - 16. 9. 2022 sportovně-turistický kurz 1. ročníku
20. 9. 2022 rodičovské schůzky 
28. 9. 2022 státní svátek

Říjen

26. 10. - 27. 10. 2022 podzimní prázdniny
28. 10. 2022 státní svátek
   

Listopad

15. 11. 2022 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h
17. 11. 2022 státní svátek
24. 11. - 26. 11. 2022 Schola Pragensis

Prosinec

1. 12. 2022 uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
6. 12. 2022 den otevřených dveří v 17:00 h
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 vánoční prázdniny

Leden

12. 1. 2023 den otevřených dveří v 17:00 
20. 1. 2023 uzávěrka klasifikace za 1. pololetí
20. 1. 2023 uzávěrka docházky za 1. pololetí
24. 1. 2023 pololetní pedagogická rada
31. 1. 2023 konec 1. pololetí, vysvědčení
   

Únor

3. 2. 2023 pololetní prázdniny
12. - 17. 2. 2023 lyžařský kurz 2. ročníku
14. 2. 2023 den otevřených dveří v 17:00 h
22. 2. 2023 maturitní ples v Lucerně 

Březen

1. 3. 2023 odevzdání přihlášek ke vzdělání na střední škole 
13. 3. - 17. 3. 2023 jarní prázdniny
21. 3. 2023 pedagogická rada a rodičovské schůzky v 18:00 h 
31. 3. 2023 odevzdání seznamu četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Duben

3. 4. 2023 maturitní písemná práce z českého jazyka a literatury
4. 4. 2023 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku  - třídy 4. E  a 4. D
5. 4. 2023 praktická zkouška z odborných předmětů žáků 4. ročníku  - třídy 4. A, 4. B a 4. C
6. 4. 2023 velikonoční prázdniny
7. 4. 2023 státní svátek
10. 4. 2023 Velikonoční pondělí
11. 4. 2023 maturitní písemná práce z anglického jazyka
12. 4. 2023 maturitní písemná práce z ostatních jazyků
13. 4. 2023 1. termín jednotné přijímací zkoušky
14. 4. 2023 uzávěrka klasifikace docházky za 2. pololetí - 4. ročník
14. 4. 2023 2. termín jednotné příjímací zkoušky 
19. 4. 2023 klasifikační porada pro žáky 4. ročníku
28. 4. 2023 poslední zvonění a vysvědčení za 4. ročník
   
   

Květen

1. 5. 2023 státní svátek
2. 5. - 15. 5. 2023 didaktické testy společné části maturitní zkoušky 
2. 5. - 16. 5. 2023 praxe žáků 2. ročníku
8. 5. 2023 státní svátek
10. 5. 2023 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 
11. 5. 2023 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoučky
15. 5. - 26. 5. 2023 praxe žáků 3. ročníku
16. 5. - 19. 5. 2023 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku - třídy  4. A, 4. D a 4. E                   
22. 5. - 26. 5. 2023 ústní maturitní zkoušky 4. ročníku - třídy 4. C a 4. B
   
   
   

Červen

6. 6. 2023 projektový den anglického jazyka
8. 6. 2023 projektový den cestovního ruchu
19. - 23. 6. 2023  sportovní kurz 3. ročník 
22. 6. 2023 uzávěrka klasifikace za 2. pololetí
22. 6. 2023 uzávěrka docházky za 2. pololetí
25. 6. 2023 uzávěrka podání přihlášky žákem řediteli k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 
27. 6. 2023 sportovní den
26. - 28. 6. 2023  exkurze 
26. 6. 2023 závěrečná pedagogická rada
30. 6. 2023 konec 2. pololetí, vysvědčení
1. 7. - 3. 9. 2023 letní prázdniny

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média