Pro uchazeče > Obor Obchodní akademie

Obor Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie


Absolvent oboru Obchodní akademie se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře ve funkcích středního managementu i v samostatné podnikatelské činnosti. Příkladem jsou tyto pracovní pozice – ekonom, fakturant, rozpočtář, asistent, účetní, finanční a pojišťovací pracovník, pracovník marketingu, obchodní zástupce, organizační pracovník, administrativní pracovník, referent ve státní správě a další.

Absolvent obchodní akademie aktivně komunikuje ve dvou cizích jazycích (na úrovni B1), ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem.

Absolvent je rovněž připraven ke studiu na vysoké škole (zejména ekonomického zaměření) a na vyšší odborné škole (zaměření např. na ekonomiku, finančnictví, veřejnou správu).

V druhé polovině studia (zpravidla koncem 3. ročníku) má žák možnost složení státní zkoušky z psaní na klávesnici.

Škola nevyžaduje Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělání.

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média