Pro rodiče, veřejnost a média > Fakultní cvičná škola FFÚ VŠE

Fakultní cvičná škola FFÚ VŠE

 

Fakultní cvičná škola Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha je čestné označení, které uděluje děkan Fakulty financí a účetnictví vybraným obchodním akademiím, se kterými fakulta dlouhodoběji spolupracuje zejména při zajišťování pedagogických praxí pro studenty fakulty.

Právo užívat označení Fakultní cvičná škola může být uděleno pouze obchodní akademii, která garantuje kvalitní výuku ekonomických předmětů kvalifikovanými a tvořivými učiteli, uplatňuje při výuce moderní vyučovací metody s využíváním didaktické techniky, disponuje dobře vybavenými učebnami a dlouhodoběji aktivně spolupracuje s fakultou.

Ke stažení

Jmenovací dekret
Vysvětlení statutu

Pro žáky

Pro uchazeče

Pro rodiče, veřejnost a média